*
StartHiD
LogoHiD

Navi-HiD
PrinterFriendly
Druckoptimierte Version

Deutsch: [... Du bist etwas ganz Besonderes – doch besonders bedeutet nicht besser, sondern eben besonders. Alles hat die höchste Wertigkeit und darf mit großer Achtung und Wertschätzung behandelt werden, so wie du dich selbst behandeln sollst. Schau dir die Natur und ihre Schönheit an. Ist sie nicht etwas ganz Besonderes? Es gibt keine Menschen auf der Erde, die besser sind als du und auch keine, die schlechter oder weniger Wert sind wie du. Jeder von denen hat nur einen anderen Weg für sich gewählt und du darfst es akzeptieren.

Sei dankbar und bereit von jedem Menschen zu lernen. ...]

PolskiSzacunek jako klucz do sukcesu. [... Jesteś całkiem SZCZEGÓLNĄ istotą – SZCZEGÓLNĄ, jednak nie znaczy lepszą - tylko właśnie szczególną. Wszystko co jest stworzone posiada szczególną wartość i powinniśmy to traktować z głębokim szacunkiem i uznaniem - tak jak i również siebie powinniśmy traktować. Spójrz n. p. na otaczającą Cię przyrodę i na jej piękno. Czyż nie jest ona całkiem szczególna? Nie ma żadnych ludzi na świecie, którzy byliby lepsi od Ciebie, jak również ludzi, którzy byliby gorsi lub mniej warci niż Ty sam/a. Każdy z nich obrał tylko inną drogę w teraźniejszym życiu i Tobie wolno to zaakceptować.

Bądź wdzięczy/a i bądź gotów/a od każdego człowieka czegoś się nauczyć. ...]

Impressum
Copyrighiting
© 2009 - 2018 www.harmonie-in-dir.de  
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail